Forsendelse

Levering og leveringstid
Varene vil vanligvis bli sendt senest 3 virkedager etter bestilling.
Forventet transporttid (normalt 4-5 virkedagar avhengig av destinasjon) gjelder fra varen er sendt fra oss, og vi tar forbehold om hendelser utenfor vår kontroll.

Er vi utsolgt vil vi ta kontakt med deg for å avtale om du ønsker delvis levering. Ønskes delvis levering vil alle fraktkostnader i forbindelse med dette belastes kunden.

 

Force Majeur
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lafte fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpssum.