Betaling

Vi tilbyr både Forhåndsbetaling og Visa/Mastercard betaling.

Forhåndsbetaling: Å forhåndsbetale er en enkel, sikker og raskt måte å betale for ordren din. Når du har overført totalbeløpet sender vi deg din ordre. Totalbeløpet fremgår av din ordre bekreftelse.

Bank: DnB NOR

Konto: 5081 0741 098

SWIFT: DNBANOKK

IBAN no.: NO39 5081 0741 098Visa/Mastercard betaling: Vi bruker Dibs / Teller som netterminal for kreditkort betaling. Disse ivaretar alle sikkerhetskrav til de internasjonale betalingsnettverkene (som blant annet SSL-kryptering og sikker oppbevaring av kortnummer).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Levering og leveringstid

Varene vil vanligvis bli sendt senest 3 virkedager etter bestilling.

Forventet transporttid (normalt 4-5 virkedagar avhengig av destinasjon) gjelder fra varen er sendt fra oss, og vi tar forbehold om hendelser utenfor vår kontroll.

Force Majeur

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lafte fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpssum.