Tjære - sånn gjør du !

Tjære - sånn gjør du !

Ring for pris
Tjære er den originale trebeskyttelse som også Riksantikvaren anbefaler
Lagerstatus:

Tjære - fremgangsmåte
Først renser du overflaten for skitt og løse flak. Er det mange løse flak kan du anvende en stålbørste til å skrape med.

Før påføringen av tjære kan du evt. fortynne med terpentin. Så får du en Tjære som er lett å jobbe med.

Når du påfører tjære skal du bruke penselen flittig og 'arbeide' tjæren inn i treet.

Dekkevne for tjære
På uhøvlet, ubehandlet tre bør påføres 2 strøk tjære for å oppnå dekkende sjikt. Beregn omtrent 1 ltr per 4-5 kvm ved første strøk, og 1 ltr per 6-8 kvm etterfølgende. Variasjoner vil forekomme avhengig av tretype, vær osv.

Vanligvis anbefales et vedlikeholdelsesstrøk tjære etter et år. Siden må det vedlikeholdes etter behov.

Rengjøring av tjære
Bruk terpentin hf til rensning av pensler, verktøy og bygningsdeler med.

Farget tretjære
Du kan innfarge tjære med fargepasta. Det gir et flott og originalt uttrykk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generelt om tjære
Tjære har vært brukt i Norden i mange hundre år for å beskytte og bevare trebygninger, båter, brygger og bruksgjenstander.
Foruten at den naturlige tjære beskytter trekonstruksjoner mot råte, er tjære også svakt antiseptisk. Denne egenskapen gjør at tjære brukes i en rekke ulike farmasøytiske og veterinære produkter.

Tjære - En beskyttende olje - rett fra skogen
Tjære er en tyktflytende, brunsvart væske bestående av flyktige terpenoljer, nøytrale oljer, harpikssyrer og fete syrer.
Det er kombinasjonen av disse stoffene som gjør at trebygninger fra middelalderen som har vært behandlet regelmessig med tjære står seg selv i dag. Proporsjonen av disse bestanddelene varierer i ulike tjærekvaliteter avhengig av treslag, alder og hvilken del av treet som brukes.

Historisk sett har kvaerike furustubber alltid vært ansett for å gi den beste tjære, ettersom kvaen inneholder de stoffene som beskytter det levende treet mot blant annet råte og insektsangrep. I takt med at det er blitt stadig vanskeligere å få tak i stubber, bruker man nå stammer og greiner i større grad.
aturens egen trebeskyttelse.Tjære er gjennomsiktig i tynne strøk og har en naturlig, aromatisk lukt. Den er så godt som helt løselig i alkohol og terpentin, samt nesten helt forenlig med fete oljer.

Tjære får ulik lukt og farge, avhengig av hvilken furutype som brukes til produksjonen.