Milebrent tjære likevel tillat

Ring for pris
Milebrent tjære har noe tid vært truet av et forbud, men det er nå slått fast at milebrent tjære ikke er å regne som et biocid. Milebrent tjære kan fortsatt omsettes og benyttes til trebeskyttelse.
Lagerstatus:
Milebrent tjære har stått på en liste over forbudte bekjempelsesmidler (biocider) med direkte kobling til biociddirektivet i EU. Milebrent tjære er nødvendig for å vedlikeholde tradisjonelle trebygninger. Et forbud ville føre til at bygningene ikke fikk det (nødvendige), tradisjonelle vedlikehold av bl.a. milebrent tjære.

Tjære er viktig for vedlikehold av trebygninger
Kulturvernmyndighetene i Finland, Norge, Danmark og Island søkte EU om unntak fra biociddirektivet.

Milebrent tjære brukes for å bevare bygningenes overflater, beholde materialer og farger i god stand og for å opprettholde det opprinnelige utseendet. Slik tjære har vært brukt på tradisjonell trearkitektur. Det er stor risiko for at andre konserveringsmetoder ville kunne føre til at treet kunne sprekke og bygningene ødelegges.

Milebrent tjære blir også brukt til vedlikehold av trebåter.

Ingen alternativer til milebrent tjære
Hvis milebrent tjære hadde blitt trukket fra markedet, slik meningen var, ville det hatt alvorlige følger for vesentlige deler av den nasjonale kulturarven, som trekirker og andre tradisjonelle trebygninger.

Det finnes ikke noe brukbart alternativ til milebrent tjære med hensyn til autentisitet. Derfor argumenterte landene for at eneste permanente løsningen på problemet vil være å unnta tretjære fra direktivet om biocid-produkter.

Det er slått fast at furu tjære - og altså milebrent tjære - ikke er å regne som et biocid. Søknaden om unntak faller derfor bort.

Den milebrente tjære er dermed reddet !

Se produksjon av milebrent tjære - milebrenning

Milebrent Tjære er trebeskyttelse av beste tradisjonelle type

- fordi det jobber seg langt innover i treverket.

Milebrent Tjære er letflytende og homogent, lett å arbeide med og påføre treet. Endelig giver Milebrent Tjære et flott originalt og rustikt spil i treet.

Påføring bør ske i to strøk på uhøvlet treverk for å få tilstrekkelig tykkelse på filmen. Deretter bør behandlingen gjentas alt ettersom hvor utsatt veggen er. Når du påfører Milebrent Tjære skal du arbejde tjaere ind i underlaget ved å bruge penslen flittigt.

Fargen på en tjæret vegg vil variere, avhengig om treverket er høvlet eller ikke, og hvor mange strøk som legges på.

Både tretjære og tjærebeis lysner når de tørker, så det er lurt å vente med å bedømme fargen til veggen er tørr.

Du kan kan også velge å indfarge Milebrent Tjære med fargepasta. Det gir en fantastisk flot og levende overflate. Les her hvordan du fremstiller fargepasta

Dækkevne for Milebrent Tjære
På uhøvlet tre kræves 2 påføringer for at oppnå dækkevne. Beregn cirka 1 l per 3-5 kvm ved første strygning, og 1 l per 5-7 kvm etterfølgende. Variationer vil forekomme avhængig av tretype, vejr mv.

Rengjøring
Bruk terpentin hf til avrensning av pensler, værktøy og bygningsdele.
Terpentin hf kan også bruges til at tynne Milebrent Tjære.