Tjære - Mørk ekte furu tjære

Tjære - Mørk ekte furu tjære

Pris fra 0,00 NOK

Veldig homogen tjære som er lett å arbeide med. Ren furu tjære holder høy kvalitet og fin flytende konsistens.

Furu Tjære er treets eget beskyttelsesmateriale, det samme stoffet som tømmeret selv skiller ut.

Tjære kan varmes i vannbad, slik at den blir tynnere og lettere å påføre. Det går også å tynne med terpentin eller linolje.

En annen mulighet er å tynne Furu Tjære med terpentin for å få den ønskede filmtykkelsen. Det vil vanligvis være tilstrekkelig å tynne Furu Tjære med ca. 5-10% terpentin. Underlaget må være tørt, hvis ikke kan man få gråhvite skjolder i tjæren når den tørker.

Furu Tjære tørker sent - avhengig av værforhold og inntrenging i treet. Sollys virker positivt på tørketiden av Tjære.

Når Tjære har tørket, vil sollyset gjøre at en opprinnelig mørk tjærefilm blir lysere. Tjære vil etterhvert krystallisere og man får et løst pulver på overflaten samtidig som treverket får en patinert og vakker lød.

Tjære trenger godt inn i eldre treverk med riss og sprekker i overflaten. Etter første gangs tjærebehandling bør man etterbehandle med Tjære minimum året etter før man får tilstrekkelig mengde Tjære på veggen. Deretter kan man vedlikeholde med Tjære hvert tredje år.
Når Tjære har tørket, gir den en film som beskytter treet mot inntrenging av vann, og gir inndirekte beskyttelse mot sopp og råte. For å beholde disse egenskapene best bør Tjære brukes ren.


PÅFØRING OG VEDLIKEHOLD AV TJÆRE:

Som førstegangsbehandling anbefaler man to strøk Tjære på uhøvlet og minst tre strøk Tjære på høvlet treverk for å få tilstrekkelig tykkelse på filmen. Vanligvis anbefales et vedlikeholdsstrøk av Tjære etter et år. Siden må det vedlikeholdes etter behov. Her bør man også være klar over at syd- og vestvegg behandles oftere enn nord- og østvegg.

Hvis tjæren ikke er spesielt nedslitt, bør man ikke etterbehandle. Tykke tjærefilmer kan sprekke opp, og man får ikke det tiltalende utseendet som en tjæret flate skal gi.


Generelt vil fargen på veggen bli litt mørkere for hver gang man påfører et nytt strøk av Tjære.

Se film om
tjærebrenning